PHU Cemax Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie:

Wyburzenia, rozbiórki, demontaże

Wykonujemy roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe wszelkich obiektów od niewielkich domów i obiektów gospodarczych po duże obiekty przemysłowe. Prace prowadzimy w zależności od warunków technicznych ręcznie lub sprzętowo. Wszystkie roboty prowadzimy kompleksowo tj. wykonujemy projekt rozbiórki,  opracowujemy Projekt Organizacji Robór i Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robór wraz z Oceną Ryzyka dla poszczególnych zadań, wyburzamy obiekt oraz wywozimy każdy powstały odpad, w tym azbest.

Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności, w tym pozwolenie na wytwarzanie i transport odpadów łącznie z niebezpiecznymi.

Prace wyburzeniowe prowadzimy z zachowaniem najwyższych rygorów BHP. Pracownicy zaopatrzeni są we wszelkie dostępne środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Każdy nadzorujący brygadą przeszkolony jest w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Wykonywanie i naprawa sieci zewnętrznych

Oferujemy wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, odwodnienia (wszystkie typy), drenaże itp. Prace realizujemy kompleksowo od wykonania wykopu, poprzez ułożenie instalacji, wymianę (w razie potrzeby) gruntu po odtworzenie nawierzchni. Wbudowujemy studnie z tworzyw sztucznych i z kręgów betonowych, wpusty deszczowe z przykanalikami, wszelkiego rodzaju zbiorniki, separatory, szamba itp.

 

Naprawy, zabezpieczenia i uszczelnienia konstrukcji betonowych i żelbetowych

Wykonujemy naprawy, zabezpieczenia i uszczelnienia wszystkich obiektów betonowych i żelbetowych typu zbiorniki, fundamenty i stopy fundamentowe, stopy podporowe, podciągi, mury oporowe itp. Uszczelnienia prowadzimy z zastosowaniem iniekcji wysokoćiśnieniowej. Prace realizujemy w technologii SIKA Poland, Remmers lub innej określonej przez Zleceniodawcę.

 

Prace ogólnobudowlane

Realizujemy typowe prace ogólnobudowlane takie jak: roboty żelbetowe (mury, płyty, fundamenty), drobne prace murowe, układanie kostki brukowej itp. Prace ogólnobudowlane stanowią najczęściej uzupełnienie innych, większych zadań.